На 20.12.2018 г. в Затвора гр. Ловеч приключват 2 курса за част от професия „Помощник в строителството

posted in: Обучения | 0

На 20.12.2018 г. в Затвора гр. Ловеч приключват 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, за общо 31 лишени от свобода лица. Всички курсисти преминали успешно курса на обучение ще … Continued

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Ловеч приключи успешно обучение за част от професия „Заварчик“

posted in: Обучения | 0

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Ловеч приключи успешно обучение за част от професия „Заварчик“ специалност „Заваряване“. В курса участваха 21 обучаеми лица /1 курс/, който включва лишени от свобода от Затвора Ловеч, Плевен, Враца и Белене. Всеки курсист завършил … Continued

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. София и ЗО Кремиковци приключиха успешно 2 курса по професия „Помощник в строителството“

posted in: Обучения | 0

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. София и ЗО Кремиковци приключиха успешно 2 курса по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, общо 15 лишени от свобода лица. Всеки курсист преминал успешно курса на обучение … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Враца стартира обучение за част от професия „Работник в дървообработването“, специалност “Производство на врати и прозорци“ за част от професия, участват общо 15 лишени от свобода. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Сливен стартира обучение за част от професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченията“ за общо 15 лишени от свобода. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, от … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Стара Загора стартират 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия. Всеки един курс включва 16 лишени от свобода, общо 32 човека. Продължителността на обученията … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Плевен стартират 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия. Всеки един курс включва 15 лишени от свобода, общо 30 човека. Продължителността на обученията ще … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Ловеч стартират 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, за общо 31 лишени от свобода лица. Продължителността на обученията ще бъде 120 учебни часа, … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Ловеч стартира обучение за част от професия „Заварчик“ специалност „Заваряване“. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, от които 30 учебни часа теория, 90 учебни часа практика. В курса ще участват 21 обучаеми … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. София и ЗО Кремиковци стартират 2 курса по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, общо 30 лишени от свобода лица. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, … Continued