Успешно завършване на курс  за част от професия първа степен на професионална квалификация  „Работник в растениевъдството”, специалност „Зеленчукопроизводство“, с място на изпълнение Затвора Плевен.

posted in: Плевен | 0

Успешно завършване на курс  за част от професия първа степен на професионална квалификация  „Работник в растениевъдството”, специалност „Зеленчукопроизводство“, с място на изпълнение Затвора Плевен.  В курса на обучение участваха  12 лишени от свобода лица, които придобиха необходимите качества, умения и … Continued

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

posted in: Uncategorized, Обучения | 0

  Провеждане на професионално обучение за част от професия „Работник в растениевъдството”, специалност: „Зеленчукопроизводство“, с място на изпълнение Затвора Плевен, Парк „Кайлъка“. Обучението ще стартира през първата половина на месец юни 2017 г., продължителност 120 учебни часа /22 работни дни/, … Continued

Изпълнение по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото”

posted in: Плевен | 0

Изпълнение по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото” Място на изпълнение: Затвора гр. Плевен, Парк Кайлъка Период на обучението 25.04.2016 г. до 29.06.2016 г. Във връзка с допълнително споразумение към Договор по проект „Чрез обучение към ресоциализация”, финансиран … Continued

Изпълнение по проект „Чрез обучение към ресоциализация”

posted in: София | 0

Изпълнение по проект „Чрез обучение към ресоциализация” Място на изпълнение: Затвора гр. София, бул. „ген. Н. Столетов“ 21. Период на обучението 25.04.2016 г. до 29.06.2016 г. Във връзка с допълнително споразумение към Договор по проект „Чрез обучение към ресоциализация”, финансиран … Continued

Успешно финализиране на Проект „Уча, за да бъда”

posted in: Сливен | 0

Успешно финализиране на Проект „Уча, за да бъда”, съобразен с целите в Малката грантова схема на Програма BG15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г., за подобряване на знанията, … Continued

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото ”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНА АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО ” МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЗАТВОРА ГР. ПЛЕВЕН, ПАРК “ КАЙЛЪКА“ ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ” ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 4 „ ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО НА … Continued

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Чрез обучение към ресоциализация”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ  „ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ” МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЗАТВОРА ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ГЕН. Н. СТОЛЕТОВ“ 26 И ЗО КАЗИЧЕНЕ. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 4 „ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА … Continued

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Уча за да бъда”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УЧА ЗА ДА БЪДА” Във връзка с изпълнението на проект „ Уча за да бъда“ , финансиран по резултат 4 „ Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите … Continued

Провеждане на пресконференция „Уча за да бъда”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект: „Уча за да бъда”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на … Continued

Провеждане на пресконференция „ Нова възможност за активна адаптация в обществото”

posted in: Uncategorized, Плевен | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ   по проект:  „ Нова възможност за активна адаптация в обществото”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни … Continued