На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Враца завърши успешно обучение за част от професия „Работник в дървообработването“

posted in: Обучения | 0

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Враца завърши успешно обучение за част от професия „Работник в дървообработването“, специалност “Производство на врати и прозорци“ . В курса взеха участие общо 15 лишени от свобода, като всеки курсист преминал успешно курса на … Continued

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Сливен успешно приключи обучение за част от професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченията“

posted in: Обучения | 0

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Сливен успешно приключи обучение за част от професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченията“ за общо 15 лишени от свобода. Курсистките получиха Удостоверение за част от професия „Работник … Continued

На 20.12.2018 г. в Затвора гр. Стара Загора приключват 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“

posted in: Обучения | 0

На 20.12.2018 г. в Затвора гр. Стара Загора приключват 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия. В курсовете участваха общо 31 лишени от свобода. Всички курсисти преминали успешно курса на … Continued

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Плевен приключиха успешно 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“

posted in: Обучения | 0

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Плевен приключиха успешно 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия. Всеки един курс включва 15 лишени от свобода, общо 30 човека. Всички курсисти преминали … Continued

На 20.12.2018 г. в Затвора гр. Ловеч приключват 2 курса за част от професия „Помощник в строителството

posted in: Обучения | 0

На 20.12.2018 г. в Затвора гр. Ловеч приключват 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, за общо 31 лишени от свобода лица. Всички курсисти преминали успешно курса на обучение ще … Continued

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Ловеч приключи успешно обучение за част от професия „Заварчик“

posted in: Обучения | 0

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. Ловеч приключи успешно обучение за част от професия „Заварчик“ специалност „Заваряване“. В курса участваха 21 обучаеми лица /1 курс/, който включва лишени от свобода от Затвора Ловеч, Плевен, Враца и Белене. Всеки курсист завършил … Continued

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. София и ЗО Кремиковци приключиха успешно 2 курса по професия „Помощник в строителството“

posted in: Обучения | 0

На 13.12.2018 г. в Затвора гр. София и ЗО Кремиковци приключиха успешно 2 курса по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, общо 15 лишени от свобода лица. Всеки курсист преминал успешно курса на обучение … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Враца стартира обучение за част от професия „Работник в дървообработването“, специалност “Производство на врати и прозорци“ за част от професия, участват общо 15 лишени от свобода. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Сливен стартира обучение за част от професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченията“ за общо 15 лишени от свобода. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, от … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Стара Загора стартират 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия. Всеки един курс включва 16 лишени от свобода, общо 32 човека. Продължителността на обученията … Continued