posted in: Обучения | 0

На 19 август 2019 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” открива обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение ЗО Дебелт, област Бургас. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Курсът включва 12 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на ЗО Дебелт. Начална дата на започване на курса 19.08.2019 г. – крайна дата на приключване на курса 11.09.2019 г.

Всички курсисти завършили успешно курса на обучение ще получат Удостоверение за придобиване на част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.