Успешно финализиране на Проект „Уча, за да бъда”

posted in: Сливен | 0

Успешно финализиране на Проект „Уча, за да бъда”, съобразен с целите в Малката грантова схема на Програма BG15 „ Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г., за подобряване на знанията, … Continued

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото ”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНА АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО ” МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЗАТВОРА ГР. ПЛЕВЕН, ПАРК “ КАЙЛЪКА“ ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ” ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 4 „ ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО НА … Continued

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Чрез обучение към ресоциализация”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ  „ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ” МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЗАТВОРА ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ГЕН. Н. СТОЛЕТОВ“ 26 И ЗО КАЗИЧЕНЕ. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 4 „ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА … Continued

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Уча за да бъда”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УЧА ЗА ДА БЪДА” Във връзка с изпълнението на проект „ Уча за да бъда“ , финансиран по резултат 4 „ Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите … Continued

Провеждане на пресконференция „Уча за да бъда”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект: „Уча за да бъда”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на … Continued

Провеждане на пресконференция „ Нова възможност за активна адаптация в обществото”

posted in: Uncategorized, Плевен | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ   по проект:  „ Нова възможност за активна адаптация в обществото”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни … Continued

Провеждане на пресконференция „ Чрез обучение към ресоциализация”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект:  „ Чрез обучение към ресоциализация”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане … Continued

Дванадесет лишени от свобода от затвора в гр. Плевен от 19 октомври предстои да преминат курс на обучение

posted in: Uncategorized | 0

Дванадесет лишени от свобода от затвора в гр. Плевен от 19 октомври предстои да преминат курс на обучение за придобиване на част от втора степен на професионална квалификация по професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“. Обучението е по проект „Нова възможнсот за активна адаптация в … Continued

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от затвора гр. София. Курсът на обучение за „Социално посредничество – Медиация“…

posted in: Uncategorized | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от затвора гр. София. Курсът на обучение за „Социално посредничество – Медиация“ започна на 29 септември … Continued

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от свобода лица от затворническо общежитие „Казичене“ към затвора гр. София.

posted in: Uncategorized | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от свобода лица от затворническо общежитие „Казичене“ към затвора гр. София и на 10 лишени от … Continued