posted in: Обучения | 0

На 27 август 2019 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” открива обучение за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, с продължителност – 158 учебни часа /22 работни дни/ с място на изпълнение гр. Пловдив, затвора Пловдив. Форма на обучение – дневна, 16 учебни часа теория и 142 учебни часа практика. Курсът включва 10 лишени от свобода /8 лишени от затвора гр. Пловдив и 2 лишени от затвора гр. Пазарджик/ съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора Пловдив и затвора гр. Пазарджик.  Начална дата на започване на курса 27.08.2019 г. – крайна дата на приключване на курса 27.09.2019 г.

Всички курсисти завършили успешно курса на обучение ще получат Свидетелство за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“.