posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Сливен стартира обучение за част от професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченията“ за общо 15 лишени от свобода. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, от … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Стара Загора стартират 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия. Всеки един курс включва 16 лишени от свобода, общо 32 човека. Продължителността на обученията … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Плевен стартират 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия. Всеки един курс включва 15 лишени от свобода, общо 30 човека. Продължителността на обученията ще … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Ловеч стартират 2 курса за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, за общо 31 лишени от свобода лица. Продължителността на обученията ще бъде 120 учебни часа, … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Ловеч стартира обучение за част от професия „Заварчик“ специалност „Заваряване“. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, от които 30 учебни часа теория, 90 учебни часа практика. В курса ще участват 21 обучаеми … Continued

posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. София и ЗО Кремиковци стартират 2 курса по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, общо 30 лишени от свобода лица. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, … Continued

На 15 август 2018 година успешно завърши курс за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч

posted in: Uncategorized | 0

На 15 август 2018 година успешно завърши курс за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, … Continued

Стартиране на обучение по професия „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен. Период на обучението 25 юни 2018 г. – 15 август 2018 г.

posted in: Uncategorized | 0

Центъра за професионално обучение  към Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ организира втори курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място … Continued

На 14 юни 2018 година успешно завърши курса за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч

posted in: Uncategorized | 0

  В курсът участваха 16 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на Затвора Ловеч, Плевен, Белене, Враца и Бобов Дол. Завършилите успешно курса на обучение, получиха Удостоверение за част от професия II СТЕПЕН и Свидетелство за правоспособност за упражняване … Continued

ЦПО към ДП „Фонд затворно дело“ организира курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“

posted in: Uncategorized | 0

ЦПО към ДП „Фонд затворно дело“ организира курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение … Continued