posted in: Обучения | 0

На 14 август 2019 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” открива обучение за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, с продължителност – 158 учебни часа /22 работни дни/ с място на изпълнение гр. Стара Загора, затвора Стара Загора. Форма на обучение – дневна, 16 учебни часа теория и 142 учебни часа практика. Курсът включва 12 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора Стара Загора. Начална дата на започване на курса 14.08.2019 г. – крайна дата на приключване на курса 13.09.2019 г.

Всички курсисти завършили успешно курса на обучение ще получат Свидетелство за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“.