Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен.

posted in: Uncategorized | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Професионално обучение за придобиване … Continued

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен

posted in: Uncategorized | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Професионално обучение за придобиване на професионална … Continued

Стартира обучение по професия “Заварчик” в затвора гр. Плевен

posted in: Uncategorized | 0

Дванадесет лишени от свобода от затвора в гр. Плевен от 14 октомври предстои да преминат курс на обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“. Обучението е по проект „Нова възможнсот за активна адаптация в обществото“, финансиран … Continued

Стартира обучение по професия „Работник в озеленяването“ в затвора гр. Сливен

posted in: Обучения, Сливен | 0

Дванадесет лишени от свобода жени от затвора в гр. Сливен от 10 август предстои да преминат курс на обучение за придобиване на част от I-ва степен на професионална квалификация по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“. Обучението е … Continued

Стартира обучение по професия „Помощник в строителството“ в затвора гр. Сливен

posted in: Обучения, Сливен | 0

От 13 юли тази година, ЦПО към ДП ФЗД по проект „Уча за да бъда“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, стартира обучение на 12 лишени от свобода жени от затвора гр. Сливен. Курсът на обучение е за придобиване на … Continued

Стартира професионално обучение по специалността „Фризьорство“ в затвора гр. Сливен

posted in: Обучения, Сливен | 0

Между 18 юни и 2 октомври 2015 г. ЦПО към ДПФЗД в рамките на 660 уч. ч. ще проведе професионално обучение по специалността „Фризьорство“. В курса са включени 12 лишени от свобода жени от затвора гр. Сливен. Обучението е по … Continued

Стартира курс по ключова компетенция на тема „Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето“ в затвора гр. Плевен

posted in: Uncategorized | 0

От 10 август ЦПО към ДПФЗД ще започне курс по ключова компетенция на тема „Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето“ . Обучението се реализира чрез проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов … Continued

Стартира обучение обучение по специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ в затвора гр. Плевен

posted in: Обучения, Плевен | 0

От 1 юли тази година, ЦПО към ДП ФЗД по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, стартира обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Курсът на обучение е … Continued

Стартира обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен по специалност „Вътрешни облицовки и настилки“.

posted in: Обучения, Плевен | 0

На 1 юни т. г. ЦПО към ДП ФЗД по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, стартира обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Курсът на обучение е … Continued

Въвеждане на обучение по “Социално посредничество – Медиация”

posted in: Обучения | 0

На 29 юли 2015 г. ЦПО към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, стартира обучение на 10 лишени от свобода лица от затвора гр. София. Курсът на обучение е на тема „Социално … Continued