posted in: Uncategorized | 0

Приключили обучения в Център за професионални обучения към ДП „Фонд затворно дело 1. Приключил курс по част от професия „Помощник в строителството“ затвора гр. Стара Загора На 25 юни 2024 г. Центърът за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” … Continued

ОБУЧЕНИЕ ЗАТВОРА ГР. ВРАЦА

posted in: Uncategorized, Обучения | 0

На 13 септември 2021 г. в Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа … Continued

На 15 август 2018 година успешно завърши курс за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч

posted in: Uncategorized | 0

На 15 август 2018 година успешно завърши курс за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, … Continued

Стартиране на обучение по професия „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен. Период на обучението 25 юни 2018 г. – 15 август 2018 г.

posted in: Uncategorized | 0

Центъра за професионално обучение  към Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ организира втори курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място … Continued

На 14 юни 2018 година успешно завърши курса за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч

posted in: Uncategorized | 0

  В курсът участваха 16 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на Затвора Ловеч, Плевен, Белене, Враца и Бобов Дол. Завършилите успешно курса на обучение, получиха Удостоверение за част от професия II СТЕПЕН и Свидетелство за правоспособност за упражняване … Continued

ЦПО към ДП „Фонд затворно дело“ организира курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“

posted in: Uncategorized | 0

ЦПО към ДП „Фонд затворно дело“ организира курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение … Continued

Успешно завършване на курс за част от професия първа степен на професионална квалификация „Помощник в строителството”, специалност „Основни и довършителни работи“, с място на изпълнение ПД „Бойчиновци“

posted in: Uncategorized | 0

 За осмисляне престоя на младежите в Поправителния дом гр. Бойчиновци, през летните месеци ЦПО към ДПФЗД  организира обучение по част от професия „Помощник в строителството“. През обучителния период 19.07.2017 г. до 17.08.2017 г. участваха  11 лишени от свобода лица, които … Continued

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

posted in: Uncategorized, Обучения | 0

  Провеждане на професионално обучение за част от професия „Работник в растениевъдството”, специалност: „Зеленчукопроизводство“, с място на изпълнение Затвора Плевен, Парк „Кайлъка“. Обучението ще стартира през първата половина на месец юни 2017 г., продължителност 120 учебни часа /22 работни дни/, … Continued

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото ”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНА АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО ” МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЗАТВОРА ГР. ПЛЕВЕН, ПАРК “ КАЙЛЪКА“ ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ” ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 4 „ ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО НА … Continued

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Чрез обучение към ресоциализация”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ  „ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ” МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ЗАТВОРА ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ГЕН. Н. СТОЛЕТОВ“ 26 И ЗО КАЗИЧЕНЕ. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 4 „ПОВИШЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА … Continued