posted in: Обучения, София | 0

Предстоящо обучение в затвора гр. София

На 3 юни 2024 г. Центърът за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело”
стартира обучение за придобиване на професионална квалификация за част от
професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни
работи“. Обучението ще продължи 120 учебни часа (17 работни дни) и ще се проведе в
затвора гр. София. В курса ще участват до 12 лишени от свобода лица, съгласно списък,
предоставен от ръководството на затвора. Форма на обучение – дневна, включваща 30
учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Всички курсисти, които успешно
преминат изпитите по теория и практика на специалността, ще получат Удостоверение
за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия
„Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.