posted in: Обучения | 0
  • ОБУЧЕНИЕ В ЗАТВОРА ГР. ЛОВЕЧ

На 01 септември 2023 година Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен, с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч. Форма на обучението – дневна, 120 учебни часа теория и 180 учебни часа практика.  В курса взеха участие 19 лишени от свобода съгласно списъци,  предоставени от ръководството на затвора Ловеч, Бургас, Враца, Плевен, Белене и Бобов Дол. Завършилите успешно курса на обучение получат Свидетелство за правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен.