posted in: Обучения | 0
  • ОБУЧЕНИЕ В ЗАТВОРА ГР. ПАЗАРДЖИК

На 29 август 2023 г. в Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Пазарджик. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. В курса участваха 12 лишени от свобода лица съгласно списък, предоставен от ръководството на затвора. Всички курсисти успешно преминали изпитите по теория и практика на специалността получиха Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.