Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен.

posted in: Обучения, Плевен | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Ключова компетентност на тема: « Умения за учене, мотивация и ефективно управление на времето» 2 / два / курс от 12 лица. Изучени са задължителни модули от 30 уч. ч. –теория и практика

 

– първи курс от 12 лица приключи на  07.08.2015г.;

– втори курс от 12 лица приключи на 10.08.2015г.;

На успешно издържалите изпитите по теория и практика са издадени сертификати за професионална квалификация.