Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен.

posted in: Обучения, Плевен | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Мотивационни обучения- на тема: « Умения за социална адаптация в отношенията с другите в обществото, семейството и приятелите» 2 / два / курс от 12 лица. Изучени са задължителни модули от 30 уч. ч. –теория и практика

– първи курс от 12 лица приключи на  24.07.2015г.;

– втори курс от 12 лица приключи на  31.07.2015г.

На успешно издържалите изпитите по теория и практика са издадени сертификати за професионална квалификация.