Успешно завършване на курс  за част от професия първа степен на професионална квалификация  „Работник в растениевъдството”, специалност „Зеленчукопроизводство“, с място на изпълнение Затвора Плевен.

posted in: Плевен | 0

Успешно завършване на курс  за част от професия първа степен на професионална квалификация  „Работник в растениевъдството”, специалност „Зеленчукопроизводство“, с място на изпълнение Затвора Плевен.

 В курса на обучение участваха  12 лишени от свобода лица, които придобиха необходимите качества, умения и компетентности по специалността. След провеждане на изпит по теория и практика курсистите получиха Удостоверение за част от професия „Работник в растениевъдството“.