Стартира обучение обучение по специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ в затвора гр. Плевен

posted in: Обучения, Плевен | 0

От 1 юли тази година, ЦПО към ДП ФЗД по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, стартира обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Курсът на обучение е за придобиване на първа степен по специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения и следва да приключи на 1 септември 2015 г. Ще бъдат изучени задължителните модули от 300 уч. ч.  –  „Здравословни и безопасни условия на труд“; „Технологично обзавеждане на заведенията за хранене“; „Технология на кулинарната продукция“; „Отчетност на фирмата“; „Материалознание и хранителни продукти“; „Хигиена на храненето и хранително законодателство“. Производствената практика е от 110 уч. часа. На участниците, след като издържат държавните изпити по теория и практика, ще бъдат издадени сертификати за преминато професионално обучение.