Лицензирани професии и специалности, предлагани в ЦПО към ДП „Фонд затворно дело“

 

№ по ред Код на професионално направление Професия Специалност Степен на професионална квалификация
1. 582 Помощник в строителството,        код 582080  Основни и довършителни работи,           код 5820801 Първа
2. 521 Заварчик, код 521090 Заваряване, код 5210901 Първа
3. 543 Работник в дървообработването,    код 543090 Производство на врати и прозорци,         код 5430905 Първа
4. 543 Работник в дървообработването, код 543090 Производство на мебели, код 5430906 Първа
5. 811 Работник в заведенията за хранене и развлечения, код 811090 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения, код 8110901 Първа
6. 621 Работник в животновъдството,   код 621120 Пчеларство, код 6211206 Първа
7. 543 Работник в дървообработването, код 543090 Производство на тапицирани изделия,    код 5430902 Първа
8. 542 Шивач, код 542110 Шивачество, код 5421101 Първа
9. 482 Оператор на компютър,                       код 482030 Текстообработване, код 4820301 Първа
10. 621 Работник в животновъдството,   код 621120 Говевъдство и биволовъдство, код 6211201 Първа
11. 622 Работник в озеленяването,               код 622030 Озеленяване и цветарство, код 6220301 Първа
12. 621 Работник в растениевъдството,       код 621110 Трайни насаждения, код 6211102 Първа
13. 521 Стругар, код 521100 Стругарство, код 5211001 Първа
14. 582 Строител – монтажник, код 582040 Изолации в строителството, код 5820405 Втора
15. 815 Фризьор, код 815010 Фризьорство, код 8150101 Втора
16. 541 Хлебар-сладкар, код 541030 Производство на сладкарски изделия,      код 5410302 Втора
17. 582 Строител-монтажник, код 582040 Дограма и стъклопоставяне, код 5820404 Втора
18. 341 Продавач-консултант, код 341020 Продавач-консултант, код 3410201 Втора
19. 582 Строител, код 582030 Кофражи, код 5820302  Втора
20. 582 Строител, код 582030 Армировка и бетон, код 5820303 Втора
21. 582 Строител, код 582030 Зидария, код 5820304 Втора
22. 582 Строител, код 582030 Мазилки  и шпакловки, код 5820305 Втора
23. 582 Строител, код 582030 Вътрешни облицовки и настилки,            код 5820306 Втора
24. 582 Строител, код 582030 Бояджийски работи, код 5820309 Втора
25. 582 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, код 582050 Вътрешни ВиК мрежи, код 5820501 Втора
ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ № 200912803 С НОВИ ПРОФЕСИИ 2017 ГОД.
26. 621 Работник в растениевъдството,    код 621110 Зеленчукопроизводство, код 6211101 Първа
27. 525 Работник по транспортна тeхника, код 525120 Автотенекеджийство, код 5251202 Първа
28. 525 Работник по транспортна тeхника, код 525120 Автобояджийство, код 52512301 Първа
29. 522 Електромонтьор, код 522020 Електрически машини и апарати,           код 5220201 Втора
30. 522 Електромонтьор, код 522020 Електрообзавеждане на производството, код 5220204 Втора
31. 522 Електромонтьор, код 522020 Електродомакинска техника, код 5220211 Втора
32. 522 Оператор на парни и водогрейни съоръжения, код 522050 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения, код 5220501 Втора
33. 582 Строител, код 582030 Строително дърводелство, код 5820310 Втора
34. 582 Строител – монтажник, код 582040 Сухо строителство, код 5820403 Втора
35. 811 Готвач, код 811070 Производство на кулинарни изделия и напитки, код 8110701 Втора
36. 811 Сервитьор – барман, код 811080 Обслужване на заведения в обществено хранене, 8110801 Втора
37. 815 Маникюрист – педикюрист, код 815030 Маникюр, педикюр и ноктопластика, код 8150301 Втора
38. 346 Офис – мениджър, код 346010 Бизнес – администрация, код 3460101 Трета