Провеждане на пресконференция „ Нова възможност за активна адаптация в обществото”

posted in: Uncategorized, Плевен | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

по проект:  „ Нова възможност за активна адаптация в обществото”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”

Целта на събитието е запознаване на обществеността и заинтересовани страни с дейностите по проекта, напредъка, въздействието и постигнатите резултатите по проекта до настоящия момент. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е BGN 79350 лева, 40571.71 EUR. Продължителността – 12 месеца – от 12.03.2015 г. до 12.03.2016 г.

 

 

Хотел „Ростов “

гр. Плевен 

29 октомври 2015 г.

 

 

ПРОГРАМА

 

 

10:00 –  10:15

 

10:15 – 10:45

 

 

 

 

10:45 – 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:15

 

 

11:15  -11:30

 

 

11:30 – 11:45

 

 

 

11.45 – 12.00

 

 

 

 

12.00 – 12.15

 

 

 

 

 

 

12.30 – 12.45

 

 

 

Регистрация на участниците

 

Официално откриване на пресконференцията

Г-н Иван Иванов, изпълнителен директор на ДПФЗД

Г-жа Ивелина Николова, ръководител на програма БГ 15

 

 

Представяне на проектните дейности по проекта, на постигнатите цели и резултати:

Г-жа Наталия Софрониева – ръководител на проекта;

Г- жа Николина Георгиева – координатор по проекта

 

Провеждане на обученията като се средство за активизиране, мобилизиране и развитие на личностните качества на осъдените и на наличните социални ресурси за подпомагане на успешното им социално включване и водене на законосъобразен начин на живот – г-н Иван Петков, началник на Затвора гр. Плевен.

 

Презентация, проведено обучение по „Мотивационно обучение ”, Албена Декова – обучител по проекта.

 

Презентация, проведено обучение по „Ключови компетенции“, Албена Декова  – обучител по проекта.

 

Презентация, проведено обучение за придобиване на професионална квалификация  II – ра  степен „вътрешни облицовки и настилки“ – Виолина Бибенова – обучител по проекта

 

Презентация, проведено обучение за придобиване на професионална квалификация  I – ва  степен „основни и довършителни работи“ – Мери Иванова – обучител по проекта

 

 

Презентация, проведено обучение за придобиване на професионална квалификация  I – ва  степен „Работник в производството на кулинарни изделия в заведение за хранене и развлечения“ – Пепа Енчева, Поля Маркова, Силвия Йорданова – обучители по проекта

 

 

 

Закриване на пресконференцията