ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ В ЦПО КЪМ ДП“ФЗД“

 

Центъра за професионално обучение към Държавно предприятие „Фонд Затворно Дело“ е включен в списъците като обучаваща организация по програмата „ Аз мога “ и
„Аз мога повече“ към Агенцията по заетостта. Това е единствения център за професионално обучение в страната, който притежава учебни бази в рамките на затворите и разполага с преподаватели по съответните  лицензирани специалности като реално ползва повече преподаватели по места, които набира при необходимост за съответното обучение. За всяка специалност Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело“ притежава разработени учебни планове, съгласно държавните образователни изисквания на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

През годините Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” е провел следните професионални обучения:

– Обучение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия „Оператор на компютър“, специалност „Тектообработване“, с продължителност 100 учебни часа на 15 лишени от свобода в Затвора София.
– Обучение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия „Оператор на компютър“, специалност „Тектообработване“, с продължителност 60 учебни часа за 10 лишени от свобода в Затвора Пазарджик.
– Обучение за придобиване на част от втора степен на професионална квалификация по професия „Строител“, специалност „Мазилки и шпакловки“ – 150 учебни часа на 14 лишени от свобода в Затвора Бургас. Обучението бе финансирано от Община Бургас;
– Обучение за придобиване на част от втора степен на професионална квалификация по професия „Строител – монтажник”, специалност „ Дограма и стъклопоставяне” – 100 учебни часа на 14 лишени от свобода лица в Затвора София
– Обучение за придобиване на част от втора степен на професионална квалификация по професия „Строител“, специалност „Вътрешни облицовки и настилки“ – 300 учебни часа на 12 лишени от свобода в Затвора София.
– Обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Строител“, специалност „Мазилки и шпакловки“, с продължителност 220 учебни часа за 15 лишени от свобода в Затвора Бургас. Обучението бе финансирано чрез дарение.

  • Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. София. Курсът на обучение е по ключова компетентност – „Компютърна грамотност и познания по информационни технологии“ и стартира на 15 юни 2015 г. Изучените задължителни модули от 90 уч. ч. са работа с операционна система WINDOWS, работа с програмата за текстообработка – Microsoft WORD и с програмата за електронни таблици – Microsoft EXCEL. Обучението приключи успешно на 6 юли 2015 г. и на участниците, след издържания финален тест, са издадени сертификати за преминато професионално обучение.
  • ЦПО към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затворническо общежитие „Казичене“ към затвора гр. София и на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. София. Курсовете по мотивационно обучение на тема – „Умения за интеграция на пазара на труда“ започнаха на 24 юни и приключиха успешно на 30 юли 2015 г. Изучените задължителни модули от 30 уч. ч. са „Пазар на труда. Ефективно управление на времето. Вербална комуникация“; „Невербална комуникация. Работа в екип“; „Основни принципи на мотивация на работното място“; „Умения за работа в условия на стрес. Качества на съвременния работник“ и „Мотивационно писмо, подготовка за интервю и среща с работодател“. На участниците, след издържания финален тест, са издадени сертификати за преминато професионално обучение.
  • Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на две групи с по 12 лишени от свобода лица от затвора гр. София. Курсовете по мотивационно обучение на тема – „Умения за интеграция на пазара на труда“ са с начало 29 юни и приключиха на 3 юли 2015 г. Изучените задължителни модули от 30 уч. ч. са „Пазар на труда. Ефективно управление на времето. Вербална комуникация“; „Невербална комуникация; Работа в екип“; „Основни принципи на мотивация на работното място“; „Умения за работа в условия на стрес. Качества на съвременния работник“ и „Мотивационно писмо, подготовка за интервю и среща с работодател“. На участниците, след издържания финален тест, са издадени сертификати за преминато професионално обучение.
  • Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от свобода лица от затворническо общежитие „Казичене“ към затвора гр. София и на 10 лишени от свобода лица от затвора гр. София. Курсът на обучение за „Социално посредничество – Медиация“ започна на 6 юли и приключи успешно на 16 юли 2015 г. Изучените задължителни модули от 50 уч. ч. са „Социално посредничество – същност, видове, значение“; „Роля на медиацията за изпълнение на целите на наказанието в местата за лишаване от свобода“; „Мотивация и полза за участниците в процеса за социално посредничество при лишените от свобода“; „Личностно развитие – възможности за промяна и развиване на социални умения“; „Техники за овладяване на гнева“; „Коригиране на грешки в мисленето“; „Подготовка на среща за формиране на група за социално посредничество“; „Решаване на конфликти в група“; „Препоръчителни действия при предполагаеми сценарии“; „Позитивно поведение – интеграционни аспекти“. На участниците, след издържания финален тест, са издадени сертификати за преминато професионално обучение.
  • Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от свобода лица от затвора гр. София. Курсът по мотивационно обучение на тема – „Социално посредничество – Медиация“ стартира на 16 юли и приключи на 28 юли 2015 г. Изучените задължителни модули от 50 уч. ч. са „Социално посредничество – същност, видове, значение“; „Роля на медиацията за изпълнение на целите на наказанието в местата за лишаване от свобода“; „Мотивация и полза за участниците в процеса за социално посредничество при лишените от свобода“; „Личностно развитие – възможности за промяна и развиване на социални умения“; „Техники за овладяване на гнева“; „Коригиране на грешки в мисленето“; „Подготовка на среща за формиране на група за социално посредничество“; „Решаване на конфликти в група“; „Препоръчителни действия при предполагаеми сценарии“; „Позитивно поведение – интеграционни аспекти“. На участниците, след издържания финален тест, са издадени сертификати за преминато професионално обучение.
  • Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от затвора гр. София. Курсът на обучение за „Социално посредничество – Медиация“ започна на 29 юли и приключи успешно на 10 август 2015 г. Изучените задължителни модули от 50 уч. ч. са „Социално посредничество – същност, видове, значение“; „Роля на медиацията за изпълнение на целите на наказанието в местата за лишаване от свобода“; „Мотивация и полза за участниците в процеса за социално посредничество при лишените от свобода“; „Личностно развитие – възможности за промяна и развиване на социални умения“; „Техники за овладяване на гнева“; „Коригиране на грешки в мисленето“; „Подготовка на среща за формиране на група за социално посредничество“; „Решаване на конфликти в група“; „Препоръчителни действия при предполагаеми сценарии“; „Позитивно поведение – интеграционни аспекти“. На участниците, след издържания финален тест, са издадени сертификати за преминато професионално обучение.
  • Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от свобода лица от затворническо общежитие „Казичене“ към затвора гр. София и на 10 лишени от свобода лица от затвора гр. София. Курсът на обучение за „Социално посредничество – Медиация“ започна на 11 август и приключи успешно на 21 август 2015 г. Изучените задължителни модули от 50 уч. ч. са „Социално посредничество – същност, видове, значение“; „Роля на медиацията за изпълнение на целите на наказанието в местата за лишаване от свобода“; „Мотивация и полза за участниците в процеса за социално посредничество при лишените от свобода“; „Личностно развитие – възможности за промяна и развиване на социални умения“; „Техники за овладяване на гнева“; „Коригиране на грешки в мисленето“; „Подготовка на среща за формиране на група за социално посредничество“; „Решаване на конфликти в група“; „Препоръчителни действия при предполагаеми сценарии“; „Позитивно поведение – интеграционни аспекти“. На участниците, след издържания финален тест, са издадени сертификати за преминато професионално обучение.
  • Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Чрез обучение към ресоциализация“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 10 лишени от затвора гр. София. Курсът на обучение за „Социално посредничество – Медиация“ започна на 29 септември и приключи успешно на 08 октомври 2015 г. Изучените задължителни модули от 50 уч. ч. са „Социално посредничество – същност, видове, значение“; „Роля на медиацията за изпълнение на целите на наказанието в местата за лишаване от свобода“; „Мотивация и полза за участниците в процеса за социално посредничество при лишените от свобода“; „Личностно развитие – възможности за промяна и развиване на социални умения“; „Техники за овладяване на гнева“; „Коригиране на грешки в мисленето“; „Подготовка на среща за формиране на група за социално посредничество“; „Решаване на конфликти в група“; „Препоръчителни действия при предполагаеми сценарии“; „Позитивно поведение – интеграционни аспекти“. На участниците, след издържания финален тест, са издадени сертификати за преминато професионално обучение.