ОБУЧЕНИЕ В ЗАТВОРА ГР. БУРГАС

posted in: Обучения | 0

На 14 септември 2022 г. приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Бургас. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Курсът включва 9 лишени от свобода лица съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора гр. Бургас. Всички курсисти успешно преминали изпитите по теория и практика на специалността получиха Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.