Квалификационни курсове „ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО“

posted in: Обучения, Плевен | 0

Квалификационни курсове „ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО“

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за професионална квалификация

ОБУЧЕНИЕ В ЗАТВОРА ГР. ПЛЕВЕН                        

На 10 юли 2023 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” стартира обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Плевен. Курсът включва до 12 лишени от свобода лица съгласно списък, предоставен от ръководството на затвора.Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Всички курсисти успешно преминали изпитите по теория и практика на специалността ще получат Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.