Изпълнение по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото”

posted in: Плевен | 0

Изпълнение по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото”
Място на изпълнение: Затвора гр. Плевен, Парк Кайлъка
Период на обучението 25.04.2016 г. до 29.06.2016 г.

Във връзка с допълнително споразумение към Договор по проект „Чрез обучение към ресоциализация”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на 25.04.2016 г.стартира професионално обучение в Затвора Плевен.
Изработване на адаптирани, образователни и професионално ориентирани обучителни програми за лишените от свобода в Затвора Плевен. Получаване на професионална компетентност. Провеждането на курс по професионална квалификация на 12 лишени от свобода лица по Професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“, дава възможност за придобиване на знания и компетенции в няколко основни направления, свързани с общата професионална подготовка, отрасловата подготовка, които са напълно съобразени със специалността на професията. Обучението премина през няколко модула, с продължителност 300 учебни часа, като на 28.06.2016 г. и 29.06.2016 г., курсистите преминаха успешно държавните изпити по теория и практика. По време на обучението на практическата част, бяха извършени ремонтни и довършителни дейности на помещения в Затвора в Плевен. Успешно завършилите 12 лишени от свобода лица, получиха свидетелство за първа степен професионална квалификация. Курса приключи успешно на 29.06.2016 г. в Затвора Плевен.