[row padding=”top” size=”45px”] [column col=”col-sm-6 col-md-6 col-lg-6″]

about

Център за Професионално Обучение към ДП „ФЗД”

Одобрен доставчик на услуги

по Оперативна програма „Pазвитие на човешките ресурси 2007-2013 г”

„ АЗ МОГА”

Програма за обучение на заети лица с ваучери

Програмата „АЗ МОГА” е отворена към всички български граждани с актуален трудов договор, които искат да повишат своята квалификация и да придобият допълнителни умения, без да заплащат допълнителни такси.

Искате ли да придобиете следните умения:

  • Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето. Работа в екип.
  • Компютърна грамотност и познания по информационни технологии
  • Умениея за обществени и граждански компетентности
  • Инициативност и предприемачество.

Единственото условие е да проявите сериозност и постоянство и да изкарате целия курс.

Процедурата по кандидатстване е проста и изисква да отидете в Бюрото по труда (БТ) по местоживеене, да заявите своето желание да учите и да ни изберете от списък с лицензирани обучаващи организации.

ЦПО към ДП”ФЗД” е сред първите организации получили подобен лиценз.

[/column] [column col=”col-sm-6 col-md-6 col-lg-6″]

[/column] [/row]