posted in: Обучения | 0

Приключил курс по част от професия „Помощник в строителството“ затвора гр. София

На 25 юни 2024 г. Центърът за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“. В курса взеха участие 10 лишени от свобода лица, съгласно списък, предоставен от ръководството на затвора гр. София. Продължителността на обучението беше 120 учебни часа.Всички курсисти, които успешно преминаха изпитите по теория и практика на специалността, получиха Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.