posted in: Uncategorized | 0

Приключили обучения в Център за професионални обучения към ДП „Фонд затворно дело

1. Приключил курс по част от професия „Помощник в строителството“ затвора гр. Стара Загора

На 25 юни 2024 г. Центърът за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“. В курса взеха участие 12 лишени от свобода лица, съгласно списък, предоставен от ръководството на затвора гр. Стара Загора. Форма на обучение – дневна, включваща 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Всички курсисти, които успешно преминаха изпитите по теория и практика на специалността, получиха Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.