posted in: Обучения | 0

ПРИКЛЮЧИЛИ ОБУЧЕНИЯ

 

  • ОБУЧЕНИЕ ЗАТВОРА ГР. СТАРА ЗАГОРА

  На 13 ноември 2020 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Работник в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Стара Загора, област Стара Загора. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. В курса взеха участие 11 лишени от свобода лица. Всички курсисти завършиха успешно обучението и получиха Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация „Работник в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“.

 

Приложения