posted in: Обучения | 0

На 12 октомври 2020 г. в Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Плевен, област Плевен. В курса взеха участие 12 обучаеми /лишени от свобода/ лица, които завършиха успешно изпитите по теория и практика на специалността. Всички курсисти получиха Удостоверение за придобиване на част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.