posted in: Обучения | 0

На 04 декември 2019 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи  обучение за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, с продължителност – 158 учебни часа /22 работни дни/ с място на изпълнение гр. Варна, затвора Варна. Форма на обучение – дневна, 20 учебни часа теория и 138 учебни часа практика. В курса взеха участие 6 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора Варна.

Всички курсисти завършили успешно курса на обучение получиха Свидетелство за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“ на ъглови шевове по Модул Е1 и Модул Е2.