posted in: Обучения | 0

На 14 ноември 2019 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” приключи обучение за част от професия „Работник в растениевъдството“, специалност „Трайни насаждения“, с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение „ЗО Житарово“, затвора гр. Бургас. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. В курса участваха 11 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на „ЗО Житарово“. Всички курсисти завършили успешно курса получиха Удостоверение за част от професия „Трайни насаждения“.