posted in: Обучения | 0

На 05 ноември 2019 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” открива обучение за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, с продължителност – 158 учебни часа /22 работни дни/ с място на изпълнение гр. Варна, затвора Варна. Форма на обучение – дневна, 20 учебни часа теория и 138 учебни часа практика. Курсът включва 9 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора Варна. Начална дата на започване на курса 05.11.2019 г. – крайна дата на курса 04.12.2019 г.

Всички курсисти завършили успешно курса на обучение ще получат Свидетелство за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“.