posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. Сливен стартира обучение за част от професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченията“ за общо 15 лишени от свобода. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, от които 30 учебни часа теория, 90 учебни часа практика. Обученията ще приключат на 13.12.2018 г., като всеки курсист преминал успешно курса на обучение ще получи Удостоверение за част от професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлеченията“, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“.