posted in: Обучения | 0

На 21.11.2018 г. в Затвора гр. София и ЗО Кремиковци стартират 2 курса по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ за част професия, общо 30 лишени от свобода лица. Продължителността на обучението ще бъде 120 учебни часа, от които 30 учебни часа теория, 90 учебни часа практика. Обученията ще приключат на 13.12.2018 г., като всеки курсист преминал успешно курса на обучение ще получи Удостоверение за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.