ЦПО към ДП „Фонд затворно дело“ организира курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“

posted in: Uncategorized | 0

ЦПО към ДП „Фонд затворно дело“ организира курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч. Форма на обучение – дневна, 120 учебни часа теория и 180 учебни часа практика.  В курсът ще участват 16 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на Затвора Ловеч, Плевен, Белене, Враца и Бобов Дол. Завършилите успешно курса на обучение, ще получат свидетелство за правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен.

Начална дата на започване на курса 18.04.2018 г. – крайна дата на приключване на курса 13.06.2018 г.