Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен

posted in: Uncategorized | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Професионално обучение за придобиване на професионална квалификация от втора степен « Вътрешни облицовки и настилки»- 1 / един / курс от 12 лица Изучени са задължителни модули от 660 уч. ч. –теория и практика. Обучението приключи на:

– изпит по теория- 30.09.2015 г.

– изпит по практика- 01.10.2015 г

На успешно издържалите изпитите по теория и практика са издадени свидетелства за професионална кваллификация.