Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Уча за да бъда“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Сливен.

posted in: Uncategorized | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „Уча за да бъда“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Сливен. Професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия «Помощник в строителството» специалност «Основни и довършителни работи» Изучени са задължителни модули от 300 уч. ч. –теория и практика. Обучението приключи на:

– изпит по теория- 02.09.2015 г.

– изпит по практика- 03.09.2015 г.

На успешно издържалите изпитите по теория и практика са издадени свидетелства за професионална квалификация.