Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен.

posted in: Uncategorized | 0

Центърът за професионално обучение към ДП ФЗД по проект „ Нова възможност за активна адаптация в обществото “, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, проведе обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Професионално обучение за придобиване на първа степен професионална квалификация по специалност « Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения»- 1 / един / курс от 12 лица- приключи на:

– изпит по теория- 31.08.2015 г.

– изпит по практика- 01.09.2015 г.

На успешно издържалите изпитите по теория и практика са издадени свидетелства за професионална квалификация.