УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ „ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО“, ЗО „ДЕБЕЛТ“

posted in: Обучения | 0

На 11 септември 2019 г. приключи обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“. Курсът бе организиран от Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/, място на изпълнение ЗО Дебелт, област Бургас. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика.  Успешно положиха изпити по теория и практика на специалността общо 10 лишени от свобода.

Всички курсисти получиха Удостоверение за придобиване на част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.