УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ „ЗАВАРЧИК“ НА ЪГЛОВИ ШЕВОВЕ ПО МОДУЛ Е1 И МОДУЛ Е2 , ЗАТВОРА ГР. ПЛОВДИВ

posted in: Обучения | 0

На 27 септември 2019 г. приключи обучение за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, с продължителност – 158 учебни часа /22 работни дни/ с място на изпълнение гр. Пловдив, затвора Пловдив. Форма на обучение – дневна, 16 учебни часа теория и 142 учебни часа практика. В курса се включиха общо 5 лишени от затвора гр. Пловдив и 2 лишени от затвора гр. Пазарджик.

Всички курсисти завършиха успешно курса и получиха Свидетелство за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, Модул Е1 и Модул Е2 – „Заварчик  на ъглови шевове“.