УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ „ЗАВАРЧИК“ НА ЪГЛОВИ ШЕВОВЕ ПО МОДУЛ Е1 И МОДУЛ Е2 , ЗАТВОРА ГР. СТАРА ЗАГОРА

posted in: Обучения | 0

На 13 септември 2019 г. приключи обучение за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, с продължителност – 158 учебни часа /22 работни дни/ с място на изпълнение гр. Стара Загора, затвора Стара Загора. Форма на обучение – дневна, 16 учебни часа теория и 142 учебни часа практика. В курса положиха успешно изпитите по теория и практика общо 12 лишени от свобода.

Всички курсисти получиха Свидетелство за придобиване на правоспособност за част от професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“, Модул Е1 и Модул Е2 – „Заварчик  на ъглови шевове“.