Успешно завършване на курс за част от професия първа степен на професионална квалификация „Работник в дървообработването”, специалност „Производство на мебели“, с място на изпълнение Затвора гр. Стара Загора

posted in: Обучения | 0

Успешно завършване на курс за част от професия първа степен на професионална квалификация „Работник в дървообработването”, специалност „Производство на мебели“, с място на изпълнение Затвора гр. Стара Загора

През обучителния период 07.08.2017 г. до 05.09.2017 г. участваха  12 лишени от свобода лица, които получиха знания по теория и практика по разпознаване, обработване и разкрояване на фасонирана дървесина и на дървесни материали (плочи от дървесни частици, плочи от дървесни влакна, шперплат). По време на практическите занятия курсистите придобиха знания за  основните процеси в производството на мебели и други изделия от дървесина. Запознаха се със спомагателните дейности с дървообработващи машини, с механизирани и с ръчни инструменти. Извършване на  спомагателни дейности при облицоване на плочи с фурнир или с фолио, сглобяване на несложни агрегати и монтаж на обков. Успешно преминалите курса на обучение дванадесет курсиста получиха Удостоверение за част от професия „Работник в дървообработването“.