Успешно завършване на курс за част от професия първа степен на професионална квалификация „Помощник в строителството”, специалност „Основни и довършителни работи“, с място на изпълнение ПД „Бойчиновци“

posted in: Uncategorized | 0

 За осмисляне престоя на младежите в Поправителния дом гр. Бойчиновци, през летните месеци ЦПО към ДПФЗД  организира обучение по част от професия „Помощник в строителството“. През обучителния период 19.07.2017 г. до 17.08.2017 г. участваха  11 лишени от свобода лица, които усвоиха основите на сградостроителството, запознаха се с вида и свойствата на строителните материали, армировъчни и кофражни работи, видове кофражи. По време на практическите занятия се усвоиха довършителни работи в строителството – зидарии, мазилки, шпакловки, облицовки, изолации и бояджииски работи. Успешно преминалите курса на обучение единадесет младежи получиха Удостоверение за част от професия „Помощник в строителството“.