Стартира обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен по специалност „Вътрешни облицовки и настилки“.

posted in: Обучения, Плевен | 0

На 1 юни т. г. ЦПО към ДП ФЗД по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, стартира обучение на 12 лишени от свобода лица от затвора гр. Плевен. Курсът на обучение е за придобиване на втора степен на професионална квалификация „Строител“, специалност „Вътрешни облицовки и настилки“. Предстои да приключи на 1 октомври 2015 г., като ще бъдат изучени задължителните модули от 660 уч. ч. – „Здравословни и безопасни условия на труд“; „Трудово и осигурително право“; „Икономика“; „Чужд език по специалността“; „Строителни материали“; „Технология на строителството“; „Организация на строителството“; „Приложна математика“; „Техническо чертане“ и др. Производствената практика е от 70 уч. часа. На участниците, след като издържат държавните изпити по теория и практика, ще бъдат издадени сертификати за преминато професионално обучение.