Стартира курс по ключова компетенция на тема „Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето“ в затвора гр. Плевен

posted in: Uncategorized | 0

От 10 август ЦПО към ДПФЗД ще започне курс по ключова компетенция на тема „Умение за учене, мотивация и ефективно управление на времето“ . Обучението се реализира чрез проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014. Участниците са 12 лишени от свобода лица от затворническо общежитие „Вит“ към затвора гр. Плевен. Обучението е насочено към ресоциализация на осъдените лица, намаляване на икономическите и социални различия, както по време на изтърпяване на наказанието, така и след освобождаване от местата за лишаване от свобода. Курсът на обучение е с продължителност 30 уч. ч. и ще приключи на 14 август 2015 г.