Стартиране на обучение по професия „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен. Период на обучението 25 юни 2018 г. – 15 август 2018 г.

posted in: Uncategorized | 0

Центъра за професионално обучение  към Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ организира втори курс на обучение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен с продължителност – 300 учебни часа /40 работни дни/ с място на изпълнение гр. Ловеч, затвора Ловеч. Форма на обучение – дневна, 120 учебни часа теория и 180 учебни часа практика.  В курсът ще участват 12 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на Затвора Ловеч, Бургас, Стара Загора и Пловдив. Завършилите успешно курса на обучение, ще получат свидетелство за правоспособност за упражняване на професията „Машинист на котли с високо налягане“ – III степен.