Провеждане на пресконференция „Уча за да бъда”

posted in: Uncategorized | 0

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект: „Уча за да бъда”, финансиран по резултат 4 „Повишена компетентност както на лишените от свобода, така и на служителите в затворите“ от Малка грантова схема по Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”

Целта на събитието е запознаване на обществеността и заинтересовани страни с дейностите по проекта, напредъка, въздействието и постигнатите резултатите по проекта до настоящия момент. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е BGN 75274.77 лв., EUR 38 487.38. Продължителността – 12 месеца – от 12.03.2015 г. до 12.03.2016 г.

Хотел „Национал палас “

гр. Сливен

28 октомври 2015 г.

ПРОГРАМА

 

11:00 –  11:15

 

11:30 – 11:45

 

 

 

 

12:00 – 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 – 12:45

 

 

 

 

13:00  -13:15

 

 

 

 

13:30 – 13:45

 

 

 

14.00 – 14.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация на участниците

 

Официално откриване на пресконференцията

Г-н Иван Иванов, изпълнителен директор на ДПФЗД

Г-жа Ивелина Николова, ръководител на програма БГ 15

 

 

Представяне на проектните дейности по проекта, на постигнатите цели и резултати:

Г-жа Наталия Софрониева – ръководител на проекта;

Г- жа Кремена Спасова – координатор по проекта.

 

Провеждане на обученията като средство за активизиране, мобилизиране и развитие на личностните качества на осъдените и на наличните социални ресурси за подпомагане на успешното им социално включване и водене на законосъобразен начин на живот – г-н Йордан Данев, началник на Затвора гр. Сливен

 

Презентация, проведено обучение за придобиване на професионална квалификация  част от I – ва  степен „Работник в озеленяването“ – Атанаска Руснакова – обучител по проекта

 

 

Презентация, проведено обучение за придобиване на професионална квалификация  I – ва  степен „основни и довършителни работи“ – Росица Кършева – обучител по проекта

 

 

Презентация, проведено обучение за придобиване на професионална квалификация  II – ра  степен „Фризьорство“ – Димитринка Димитрова – обучител по проекта

Закриване на пресконференцията