ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

posted in: Обучения | 0
  • На 17 септември 2020 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” открива обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Бургас, област Бургас. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Курсът включва 10 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора. Начална дата на започване на курса 17.09.2020 г. – крайна дата на приключване на курса 12.10.2020 г. Всички курсисти завършили успешно курса на обучение ще получат Удостоверение за придобиване на част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.

 

  • На 17 септември 2020 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” открива обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Плевен. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Курсът включва 12 лишени от свобода съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора Плевен. Начална дата на започване на курса 17.09.2020 г. – крайна дата на приключване на курса 12.10.2020 г.

Всички курсисти завършили успешно курса на обучение ще получат Удостоверение за придобиване на част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.

 

  • На 18 септември 2020 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” открива обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Сливен. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Курсът включва 12 лишени от свобода жени, съгласно списък предоставен от ръководството на затвора Сливен. Начална дата на започване на курса 18.09.2020 г. – крайна дата на приключване на курса 13.10.2020 г. Всички курсисти завършили успешно курса на обучение ще получат Удостоверение за придобиване на част от професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“.