ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В ЗАТВОРА ГР. БУРГАС

posted in: Обучения | 0

На 22 август 2022 г. Центъра за професионално обучение
към ДП „Фонд затворно дело” стартира обучение за придобиване на професионална
квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни
и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място
на изпълнение затвора гр. Бургас. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и
90 учебни часа практика. Курсът включва до 12 лишени от свобода лица съгласно
списък, предоставен от ръководството на затвора. Всички курсисти успешно преминали
изпитите по теория и практика на специалността ще получат Удостоверение за
придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по „Помощник в
строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.