ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

posted in: Uncategorized, Обучения | 0

Zelenchutsi-642x336

 

Провеждане на професионално обучение за част от професия „Работник в растениевъдството”, специалност: „Зеленчукопроизводство“, с място на изпълнение Затвора Плевен, Парк „Кайлъка“. Обучението ще стартира през първата половина на месец юни 2017 г., продължителност 120 учебни часа
/22 работни дни/, за група от 12 лишени от свобода лица. След завършване на обучението, курсистите ще получат Удостоверение за част от професия „ Работник в растенивъдството“.

 

Провеждане на професионално обучение на непълнолетни младежи, настанени в Поправителен дом „Бойчиновци“ към Затвора гр. Враца за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“. Курса ще стартира през втората половина на месец юли 2017 г., продължителност 120 учебни часа /22 работни дни/, за група от 12 лишени от свобода лица. След завършване на обучението, курсистите ще получат Удостоверение за част от професия „Помощник в строителството“.

3

Провеждане на професионално обучение за част от професия „Работник в дървообработването” специалност „Производство на мебели”, с място на провеждане Затвора Стара Загора, кв. „Индустриален“ продължителност на обучението 120 учебни часа; за група от 12 лишени от свобода лица. Курса ще стартира през втората половина на месец с22ептември 2017г. След завършване на обучението, курсистите ще получат Удостоверение за част от професия „ Производство на мебели“.