ОБУЧЕНИЕ ЗАТВОРА ГР. ПЛЕВЕН

posted in: Обучения | 0

На 24 август 2021 г. Центъра за професионално обучение към ДП „Фонд затворно дело” стартира обучение за придобиване на професионална квалификация за част от професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ с продължителност – 120 учебни часа /17 работни дни/ с място на изпълнение затвора гр. Плевен, област Плевен. Форма на обучение – дневна, 30 учебни часа теория и 90 учебни часа практика. Курсът включва до 12 лишени от свобода лица съгласно списък,  предоставен от ръководството на затвора. Всички курсисти успешно преминали изпитите по теория и практика на специалността ще получат Удостоверение за придобиване на част от първа степен на професионална квалификация по „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“.